koncert

Liryczne i żywo taneczne melodie ludowej pro­weniencji, ile towarzyszące im uparte, ciemne, głuche rytmy, stanowiące ni to akompaniament, ni to odręb­ną linię melodyczną, niekie­dy agresywne, niekiedy zna­czone piętnem tragicznego bólu, jakby próba ujawnie­nia rzeczywistej zawartości na pozór beztroskich ludo­wych zaśpiewów.

Wrażenie uczynił też Koncert fortepia­nowy „Wariacje na temat Garcii Lorki” Władimira Kobiekina z Jekatierinbur- ga, zarazem witalny i li- ‘ ryczny, rozpięty między neoklasyczną motoryką, ro­mantyczną kantyleną i ostrą nowoczesnością, nie bez wpływów Prokofiewa czy Szczedrina, z przejmują­cym, nieziemskim dialo­giem fortepianu i harfy w finale. Z muzyki kompo­zytorów, z których twórczo­ścią zetknąłem się po raz pierwszy, mogła się podobać orkiestrowa rapsodia Aksija Uzbeka Tułkuna Kurhanowa, rodzaj opartego na rodzimym folklorze krótkiego żartu muzycznego z elementami teatru instrumentalnego.

Klaudia Godula

Hej wszystkim! Tutaj Klaudia i prowadzę tą stronę o modzie. Zbieram i wyszukuję wszystkie nowinki, które tutaj widzicie. Mam nadzieję, że każdy z was jest zadowolony z mojej pracy i z chęcią korzystacie z moich rad i uwag. Liczę, że będziecie czytać każdy wpis! Miłego dnia ;)